نکات کلیدی عزت نفس و پرورش عزت نفس

با سلام.دراین مقاله میخواهیم از نکات کلیدی عزت نفس صحبت کنیم.

اهمیت عزت نفس:

عزت نفس ,به میزان ارزش و احترام و محبتی که شخص برای خودش ارزش قائل است ,تعریف میشود…

 

نکات کلیدی عزت نفس 1

 

به تصویر بالا خوب دقت کنید.لیوانی که مشاهده میکنید به مشابه ظرف وجودی ما,ظرف شخصیتی ما میباشد و میزان آبی که در لیوان است ,میزان و مقداری است که ما برای خودمان ارزش ,احترام و محبت و عشق قائلیم….

بدیهی است که هرچه میزان این آب کمتر باشد ,عزت نفس ما پایین تر وبه دنباله آن کیفیت زندگی و شخصیتی ما پایین خواهد امد.و هرچه میزان این آب بیشتر باشد کیفیت زندگی و شخصیتی ما بالاتر خواهد بود…

حالا این مقدار و میزان از عزت نفس از کجا می آید؟از کجا تامین میشود؟

ما این میزان از عزت نفس  که در درونمان نهادینه میشود را از پدر و مادر و خانواده و همسر و معملمان واستادان ودوستان و بقیه دریافت میکنیم….و باتوجه به شرایط زندگی قابل تغییر می باشد ….یعنی در شرایط مختلف کم یا زیاد میشود…..و البته و صد البته که برداشت خودمان از خودمان در این جریان حرف اول را میزند…

نکات کلیدی عزت نفس:

تاثیر عزت نفس و کارهای مابرهم:

اگر درکل بخواهم برای شما  نکات کلیدی عزت نفس را توضیح دهم باید بگویم که عزت نفس روی اعمال ما تاثیر میگذارد و اعمال ما روی عزت نفس ما تاثیر میگذارد….

نکات کلیدی عزت نفس 2

این بدین معنی است که هرچه اعمال ما شایسته ترو به رفتار انسانی نزدیکتر باشد ,روی عزت نفس ما تاثیر میگذارد…

اگر از درون خودت با خودت ,خوب و مهربان صحبت میکنی….

اگر بادوست و همسایه و همکار مهربان و با احترام برخورد میکنی….

اگر به بهداشت و نظافت و نظم و معنویات و مسئولیت ها و اراستگی ظاهر و باطن و تغذیه سالم وورزش اهمیت میدهی و موارد اینچنینی را روی زندگی لحاظ میکنید ,انجام همه این مسائل خوب و انسانی بر عزت نفس شما تاثیر میگذارد.

از طرفی هرچه عزت نفس شما قوی و بالا باشد وبه قولی میزان آبی که درظرف وجودی شما هست بالا باشد ,و شخصیتتان شکل گرفته و قوی شده باشد ,بر اعمال و کارهای شما تاثیر میگذارد.

دستاورد عزت نفس درزندگی ما:

در این قسمت به دوتا از مهمترین و باارزشترین دستاوردهای عزت نفس اشاره میکنم که درزندگی همه ما آدم ها تاثیر بسزایی دارد…

اول:با عزت نفس بالا ,احساس ما از زندگی بهتر خواهد بود.

دوم:با عزت نفس بالا,ما با چالش های زندگی بهتر روبرو میشویم….

 

همبستگی عزت نفس با…..:

عزت نفس یک همبستگی و وابستگی عمیق و پایداری دارد با ویژگی هایی که روی موقعیت و خوشبختی ما تاثییر دارد.

شما این نکته را درنظر بیاورید که چه ویژگی هایی هستند که باعث میشوند ما به عنوان یک انسان موقعیت خوب و خوشبختی داشته باشیم……عزت نفس با آن ویژگی ها همبستگی و وابستگی دارد…

 

و اما رفتار هایی که از شخصیتی با عزت نفس بالا سر میزند عبارتند از:

√رفتارهای عقلانی

√واقع گرایی

√خلاقیت

√استقلال

√خیرخواهی برای بقیه و….

و به بیانی واضح تر باید بگوییم که:

عزت نفس پایین  هم همبسته و وابسته است به رفتارهایی چون:

√ رفتارهایی غیر عقلانی

√بی توجهی

√نداشتن انعطاف

√ترس از چیزهای تازه

√رفتار تدافعی و تهاجمی

√ترس از دشمنی بقیه

 

و اما….

جمله کلیدی  این مقاله برمیگردد به این جمله که:

عزت نفس برای بقا و موفقیت لارم است.

و به عنوان مطلب آخر این مقاله باید عرص کنیم که ,عزت نفس یک وسیله است برای رسیدن به هدف و خود رسیدن به هدف هم روی عزت نفس تاثیر میگذارد.

نکات کلیدی عزت نفس 3

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هدیه ویژه

تخفیف100 %

محصول بی نظیر عملگرایی آغاز زندگی شاد و آزاد
https://abnoosyar.com
close-link