اعتماد به نفس پایین وافرادی که اعتماد به نفس پایین دارند.

سلام.دراین مقاله قصد داریم از خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس پایین  دارند صحبت کنیم.فایده اینکارچیست؟همه افراد دوست دارند که درزندگی شخصی و کاری خودشان اعتماد به نفس بالایی راتجربه کنند.جرا باید خصوصیات افرادبا اعتماد به نفس پایین را بیان کنیم.جواب اینجاست که یک قانونی در جهان هستی وجود دارد به نام قانون وضوح از طریق تضاد.یعنی ببینیم افرادی که اعتماد به نفس پایین دارد چه خصوصیاتی دارند تا برای رشد اعتماد به نفسمان برعکس آن کارها را انجام دهیم….

خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند:

اعتماد به نفس پایین 2

افراد دارای اعتماد به نفس پایین  خیلی خودشان را سرزنش میکنند.و برای کوچکترین اشتباهی مرتب خودشان را ازدرون سرزنش میکنند و مرتبا احساس گناه و بی کفایتی می کنند.

برای داشتن اعتماد به نفس بالا باید همواره درزندگی خودمان را دوست داشته باشیم و درصورت عملکرد یا رفتار اشتباهی خودمان را ببخشیم و از اشتباه که شده درس و نتیجه ای بگیریم بجای اینکه خودمان را سرزنش کنیم.

اعتماد به نفس پایین 1

 

افراد دارای اعتماد به نفس پایین از احساس تنهایی با خودشان رنج میبرند.هویت خودشان را در بودن در کنار کسانی میبینند که آنها را دوست دارند یا آن هارا تایید میکنند.همواره دوست دارند کسانی در کنارشان باشد تا به آنها احساس اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن را القا کند و از بودن با خودشان خشنود نیستند.احساس تنهایی همیشه آنها را آزار میدهد.

برای داشتن اعتماد به نفس بالا همیشه از بودن با خودتان لذت ببرید وخودتان رادوست داشته باشید.(مطالعه تعریف اعتماد به نفس)

اعتماد به نفس پایین 8

 

افراد دارای اعتماد به نفس پایین همواره درزندگی احساس گناه میکنند.فکر میکنند درکارهای اشتباهی انجام داده اند و مستحق تاوان هستند.هراتفاق ناخوشایندی را نتیجه اعمال خودشان میبینند و به قولی فکر میکنند که حقشان بوده که این بلاها برسرشان نازل شود.

اعتماد به نفس پایین 7

افراد دارای اعتماد به نفس پایین افراد خاصی رادرزندگی بت میکنند و فکر میکنند که افراد خاصی هستند که خیلی از آنها به قولی سرتر هستند و آنها خیلی متفاوت هستند و موفقیت آنها از این جهت هست که افراد خاصی هستند.

مثلا اگر هنرمند یا فرد خاصی دارای ثروت و شهرت و چهره شناخته شده و محبوبی هست ,فکر میکنند که فرد خاصی است و موفقیت او نتیجه شرایط خاص اوست.درحالی که افراد با  اعتماد به نفس بالا در همچین مواقعی میدانند که او فرد خاص و متفاوتی نیست و موفقیت او مدیون تلاش اوست.و درعین حال که قبول دارند او فرد موفقی است ,خودشان را نیز ارزشمند میبینند.خودشان را خیلی پایین تر از فرد موفق وسرشناس نمیبینند.

اعتماد به نفس پایین 6

افراد دارای اعتماد به نفس پایین همواره در زندگی پشت ترس ها میمانند و به ترس هایشان غلبه نمیکنند.(مطالعه غلبه برترس ها)

اعتماد به نفس پایین 5

افراد دارای اعتماد به نفس پایین همیشه فداکاری های بیش از حد وحصر میکنندو خودشان را نادیده میگیرند.

اعتماد به نفس پایین 4

افراد دارای اعتماد به نفس پایین مرتبا در زندگی از این شاخه به آن شاخه میپرند و در کار خاصی متخصص نمیشوند.

افراد دارای اعتماد به نفس پایین تنبل هستند و در انجام کارها اهمال کاری میکنند.

نتیجه گیری:برای داشتن اعتماد به نفس بالا درزندگی اول خودتان رادوست داشته باشید وهمواره سعی کنید تایید و توجه را خودتان به خودتان بدهید.و ازکارهای که افراد با اعتماد به نفس پایین انجام میدهند دوری کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هدیه ویژه

تخفیف100 %

محصول بی نظیر عملگرایی آغاز زندگی شاد و آزاد
https://abnoosyar.com
close-link