چگونه کارهایمان را به وقت انجام دهیم و اهمال کاری نکنیم.

خیلی ازاوقات هست , ما خودمان می‌دانیم , کار عقب افتاده ای هست , باید انجام دهیم. ولی اهمال کاری می‌کنیم.
می‌خواهیم زبان خارجی یاد بگیریم ولی اهمال کاری می کنیم.می خواهیم ورزش کنیم و کمی از وزن خودمان کم کنیم ولی اهمال کاری می‌کنیم.می‌خواهیم کاریابیز‌نسی را شروع کنیم ولی مرتبمی‌گوییم بعد از عید,بعد از ماه رمضان, از شنبه و به همین شکل مرتبا از کاری که می دانیم باید انجام شود دوری و به اصطاح اهمال کاری می‌کنیم.
دراین آموزش یک روش فوق العاده تاثیر گذار به شما ارائه می‌دهیم که با بکارگیری آن بسیار عملگرا خواهید شد.

ریشه اهمال کاری در کمی عزت‌نفس هست.

اگرما ازارزشمندی کمی برخوردار باشیم .اگرعزت نفس ما آسیب دیده باشد ما مرتب در انجام کارها امروز و فردا و اهمال کاری می‌کنیم
فردی که دچارعزت‌نفس آسیب دیده هست ,چیزی ازدرون نداردکه بخواهد پای کاری بگذارد..چنین شخصی بایدهم اهمال‌ کاری کند.
چرا که برای انجام هرکاری به میزان قابل توجهی از اعتمادبه خویش نیاز داریم که متاسفانه نیست.اگربرای رشدعزت نفس خودمان قدمی برداریم; خیلی زود می‌توانیم خودمان را درمان کنیم و دست به اقداماتی بزنیم که تاکنون در زندگی ما بی سابقه بوده.است.

.قهرمان فیلم زندگی ما چه کسی است؟

برای درمان اهمال کاری فقط کمی چشمانمان را بازتر کنیم.

کسی که می‌خواهد خودش را شکست دهد باید در تاریکی اینکارراانجام دهید.یعنی باید به لیست مسائلی که درزندگی اش هست و می داند که باید توجه کند بی محلی کند.
باید پشتش را به آنها کند.باید در تاریکی فرورود.

 راهکار چیست؟

از تاریکی به روشنایی بیایید.به مسائل مهم زندگی توجه کنید.نترسید و فرار نکنید.به آنها پشت نکنید.
هرروز فقط پنج درصد بیشتر توجه کنید.
اگر مسئله ای در زندگی شما هست که خودتان هم میدانید که مشکل  اهمال کاری شماست .همیشه تنبلی کرده اید .ک تکنیک جادویی برای انجام کار این است که از کم شروع کنید.
فقط و فقط پنج درصد.
نخواهید زودبه نتایج شگفت انگیز برسید.
نخواهید خیلی خاص به نظر برسید.نخواهید خیلی بزرگ و برتر از چیزی که هستید به نظر برسید.هرروز فقط کمی و تنها کمی برروی آن کار کنید.اگر به این شکل پیش بروید در پایان یک سال کلی کار انجام داده‌اید.
مثلا فرض کنید که سالهاست, بدنبال این بوده اید زبان خارجی یادبگیرید.همیشه هم سختتان بوده که به کلاس بروید , حفظ کنید و مکالمه یاد بگیرید.اگر از ” تکنیک فقط پنج درصدبیشتر” می‌خواهید استفاده کنید هرروز فقط پنج کلمه جدید یاد بگیرید .
بعد از دوماه پنج کلمه را تبدیل کنید به ده کلمه و به همین شکل اضافه کنید.به این شکل بعد از پایان یک سال کلی کلمه جدید یادگرفته اید . سال دوم هرروز ده دقیقه ویدئوببینید.اینطوری بعد از سه سال کاملا به زبان مسلط هستید.اما یادتان باشد هرروز فقط پنج درصد.
اگر می خواهید رژیم لاغری بگیرید.
اگر می خواهید درس بخوانید.
اگر می خواهید ورزش کنید و اگر هرکار دیگری را می خواهید انجام دهید و اهمال کاری دست و پای شما را بسته است هرروز فقط پنج درصد بیشتر به آن توجه کنید.
به این شکل به مرور زمان کلی کار انجام  می دهید.

فقط دو تا نکته مهم را هم در نظر داشته باشید:

۱نخواهید خیلی زود به نتایج شگفت انگیز و خاص برسید و به خودتان زمان دهید.
۲در زمان انجام کار با تمام دل و جان فکر کنید .تصور کنید, زندگی شما در انجام آن کار خلاصه شده است.به این ترتیب به نرمی و راحتی قادر خواهید بود به اهمال کاری خودتان غلبه کنید و کلی کار انجام دهید.

شاد پیروز و موثر باشید.

[popup_anything id=”3758″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هدیه ویژه

تخفیف100 %

محصول بی نظیر عملگرایی آغاز زندگی شاد و آزاد
https://abnoosyar.com
close-link