در چه زمینه ای دوست دارید یادبگیرید؟

قانون جذب

صفرتاصد زندگی‌مان را خودمان به‌وجود آورده‌ایم.نه به این شکل که به چیزی فکر کنیم تا برایمان رخ دهد . باید نوع خاصی ازطرزفکر, به اندازه ای درما تقویت شده باشد که تشکیل یک الگوی ذهنی را بدهد.نهایتا اتفاقات زندگی ما را الگوی ذهنی + عمکردهایی مطابق آن , شکل می‌دهند

مدیریت زمان و هدف گذاری

اگر دوست دارید به اهداف خودتان برسید.باید بتوانید زمان خودتان را مدیریت کنید.وبااصول ساخت عادت ها و تکنیک های مدیریت زمان آشنا باشید.برای یادگیری عمیق آن مابه شما کمک می‌کنیم.

اعتمادبه‌نفس و عزت نفس

ریشه هر موفقیتی این است که شما چقدر خودتان را دوست دارید.و چقدر روی خودتان برای انجام کاری حساب می‌کنید.برای یادگیری عمیق آن مابه شما کمک می‌کنیم.

تازه ها

محصولات سایت: