آموزش قانون جذب

با سلام و احترام خدمت کاربران عزیز و گرامی سایت آبنوس یار.دراین مقاله قصدداریم درمورد آموزش قانون جذب با شما عزیزان صحبت کنیم.
باید به شما بگوییم که برای آموزش قانون جذب ,این حقیقت را بپذیرید که یادگیری این مطلب یک فرایند ذهنی است.

سه راهکار عملی قانون جذب

ا سلام خدمت کاربران عزیز و گرامی.دراین مقاله قصدداریم درمورد سه راهکار عملی قانون جذب با شما عزیزان صحبت کنیم.
شاید خیلی از شما اسم قانون جذب را شنیده باشید.
شاید خیلی از شما به آن اعتقادی نداشته باشید

تمرین های روزانه قانون جذب شماره ۳ (ایجاد دفتر اعتمادبه نفس)

با سلام خدمت کاربران عزیزو گرامی سایت آبنوس یار.دراین مقاله قصدداریم درمورد تمرین های روزانه قانون جذب شماره ۳ با شما عزیزان صحبت کنیم. دراین مقاله میخواهیم به شما ایجاد یک دفترچه اعتمادبه نفس را آموزش دهیم. همانطور که می دانید داشتن اعتمادبه نفس نقش کلیدی در موفقیت هرانسانی را ایفا می کند. با وجودداشتن اعتمادبه […]

اهرم رنج و لذت چیست ؟

ولا که هدف اصلی اهرم رنج و لذت ,حفظ کردن انگیزه برای رسدن به موفقیت است.طوری که بی انگیزه و بی رمق نشویم و برای ادامه راه شوق و اشتیاق داشته باشیم.
همانطور که خودتان هم می دانید, انگیزه عامل بسیار مهمی درجهت رسیدن به خواسته و اهداف می باشد.

تمرینات روزانه قانون جذب شماره ۲ (جعبه جادویی)

با سلام و احترام خدمت کاربران عزیز و گرامی سایت آبنوس یار.دراین مقاله قصدداریم درمورد تمرینات روزانه قانون جذب شماره ۲ و یک جعبه جادویی با شما عزیزان صحبت کنیم.

تکنیک افزایش اعتمادبه نفس درمحل کار

باسلام خدمت کاربران عزیز و گرامی سایت آبنوس یار.دراین مقاله قصدداریم درمورد اعتمادبه نفس درمحل کار با شما عزیزان صحبت کنیم.

خصوصیات افرادی که با اعتمادبه نفس درمحل کار حاضر می شوند:

با خودشان و دیگران راحتند.
با همکاران روراست و مهربان هستند.
همکاری با آن ها خوب و خوشایند است.
آماده هستند تا به شوخی ها بخندند.
درانجام وظایف خیلی کارآمدهستند.

تمرین های روزانه قانون جذب شماره ۱ (سپاسگزاری)

با سلام خدمت کاربران عزیزو گرامی سایت آبنوس یار.دراین مقاله قصدداریم درمورد تمرین های روزانه قانون جذب شماره ۱ با شما عزیزان صحبت کنیم.